Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020

Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Gminny Ośrodek Sportu we Frysztaku
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Wójt Frysztaka
Wójt Niebylca
Starosta Strzyżowski

III. DATA I MIEJSCE TURNIEJÓW:

29.08.2020 r. – Boisko do siatkówki plażowej przy Gminnym Ośrodku Sportu we Frysztaku
5.09.0202 r. – Boisko do siatkówki plażowej  przy Szkole Podstawowej w Konieczkowej
12.09.2020 r. – Boisko do siatkówki plażowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na Ogródku Jordanowskim.

IV. ZGŁOSZENIA :
 1. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie (max. 8 par) i żeńskie (max. 4 pary).
 2. Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.cstr.pl do dnia:
  27.08.2020 r. – Frysztak
  3.09.2020 r. – Konieczkowa
  10.09.2020 r. – Strzyżów
 3. Wszystkie formularze wysłane po zapełnieniu limitu lub po terminach trafią na listę rezerwową!!
 4. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w Mistrzostwach Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2020.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W TURNIEJU

LISTA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN:
FRYSZTAK:
Pary męskie:
1. Są gorsi
2. Majk Wazoski
3. TeamSpirit BBV
4. Bracia Z
5. Dream Team
6. Stare Jablonki
7. IPA Region Strzyżów
8. Team Dream

Pary żeńskie:
1. Dzikie foczki

KONIECZKOWA:
Pary męskie:
1. Są gorsi
2. Majk Wazoski
3. Bracia Z
4. Dream Team
5. Ciociosan v.40%
6. Stare Jablonki
7. Witek/Worosz
8. IPA Region Strzyżów
Lista rezerwowa:
Tak

Pary żeńskie:
1. Brzoskwinki

STRZYŻÓW:
Pary męskie:
1. Są gorsi
2. FC Plac
3. Majk Wazoski
4. Stare Jablonki
5. Bracia Z
6. Dream Team
7. BHRes
8.Ciociosan v.40%
Lista rezerwowa:
Witek/Worosz
IPA Region Strzyżów
Tak

Pary żeńskie:
1. Brzoskwinki
2. Dzikie Foczki

V. PROGRAM TURNIEJÓW:

FRYSZTAK
29.08.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju
ok. 18:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy GOSiR Frysztak
ul. Sportowa 30,
38-130 Frysztak


KONIECZKOWA
5.09.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju
ok. 18:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej,
Konieczkowa 58
38-114 Konieczkowa


STRZYŻÓW
12.09.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier,
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju,
10:30 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju,
ok. 18:00 – zakończenie turnieju z ceremonią wręczenia Pucharu Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego 2020.

Boisko na Ogródku Jordanowskim w Strzyżowie,

Słowackiego 36
38-100 Strzyżów

 VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
 1. Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet.
 2. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z systemów rozgrywek:
  – grupowy
  – pucharowy
  – brazylijski
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów.
 4. W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.

Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje oddanie meczu walkowerem.

 VII. PUNKTACJA TURNIEJOWA:

1 miejsce – 16 pkt
2 miejsce – 14pkt
3 miejsce – 12 pkt
4 miejsce – 10 pkt
miejsca 5 do 8 – 5 pkt

 VIII. KLASYFIKACJA:
 1. W turniejach siatkówki plażowej prowadzona będzie klasyfikacja:
 • pary męskie
 • pary żeńskie
 1. Sklasyfikowane zostaną te pary które wezmą udział w conajmniej 2 turniejach.
 2. Zwycięzcami mistrzostw powiatu zostaną pary, które zdobędą największą ilość punktów po 3 turniejach.
 3. W przypadku tej samej ilości punktów o zwycięstwie będzie decydować ilość wygranych turniejów, w dalszej kolejności stosunek setów i małych punktów.
 IX. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:
20 zł – 
od drużyny za udział w każdym z turniejów

 X. NAGRODY:
 1. Puchary dla najlepszych 3 drużyn męskich i żeńskich w każdym z turniejów.
 2. Puchary, drobne nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji łącznej Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego – kobiet i mężczyzn
 3. Organizator przewiduje nagrody:
 • rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego
 1. Odbiór nagród nastąpi 12 września 2020 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 2. Dyplomy dla wszystkich par.
XI. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:
 1. Boisko:
 • wymiary boiska 16×8 m
 • brak linii środkowej
 • linie wyznaczające boisko to taśmy o szerokości 5-8 cm.
 1. Wysokość siatki mierzona od środka pola gry:
 • 2,43 m – pary męskie
 • 2,24 m – pary żeńskie
 1. Drużyna:
 • składa się z dwóch zawodników,
 • zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym,
 • przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy witają się przy siatce z drużyna przeciwną i dziękują za grę po meczu,
 • kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 1. Zasady gry:
 • – gra się: do dwóch wygranych setów do 15 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 11 pkt.
 • piłka może być odbita każdą częścią ciała.
 • celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 • piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną,
 • zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 • zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
  – zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 • wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
 • w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 • zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 • przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 s (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.
 • dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 • zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.
 • w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 • dotknięcie siatki jest błędem podczas „akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas „akcji z piłką” nie jest błędem.
 • nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.
 1. Technika odbić:
 • Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała
 • Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki. W przypadku ataku „palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).
 • Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 • Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 • Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 • Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki rzuconej”.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par siatkarskich.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy zapewniają napoje podczas oraz drobny poczęstunek.
 6. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.