12-13 września 2020 – III Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego SINGLE 2020

UWAGA!! Zmiana regulaminu!!
W związku z dużym zainteresowaniem turniejem a szczególnie kategorią męską zwiększamy limit do 24, limit w kategorii kobiet zostaje zmniejszony do 6!!

Regulamin III Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2020

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

II. DATA TURNIEJU:

12-13 września 2020 r. – sobota-niedziela

III. MIEJSCE TURNIEJU :

3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy do dnia 10.09.2020 r. do godz.15:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie trafią na listę rezerwową!!
 2. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w III Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego SINGLE 2020.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN mężczyzn:
1. Adrian Domaradzki
2. Patryk Domaradzki
3. Jakub Powęzka
4. Kacper Matłosz
5. Piotr Rylukowski
6. Daniel Stasiowski
7. Artur Porczak
8. Marcin Paszek
9. Michał Mularz
10. Kamil Ziobro
11. Wojciech Górnicki
12. Marian Pietrzyk
13. Wacław Szary
14. Mariusz Szczygieł
15. Tomasz Matłosz
16. Bartosz Zimny
17. Adrian Mazera
18. Piotr Szczypta
19. Wojciech Wilk
20. Robert Czemerzyński

Lista rezerwowa:

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN kobiet:
1. Nina Chrzanowska-Szczygielska
2. Natalia Furmanek
3. Katarzyna Pabisz
4. Katarzyna Śliwińska

V. PROGRAM TURNIEJU

12.09.2020 r. – SOBOTA

 • 8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier OPEN Mężczyzni,
 • 9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju OPEN Mężczyzni,
 • 11:00 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju,
 • 18:00 – zakończenie gier

13.09.2020 r. – NIEDZIELA:

 • 8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier OPEN Kobiety,
 • 9:00 – rozpoczęcie gier w kategorii OPEN Kobiety,
 • 12:00 – rozpoczęcie gier półfinałowych i finałowych OPEN Kobiet i Mężczyzn,
 • 17:00 – ceremonia wręczenia pucharów i zakończenie turnieju

VI. KLASYFIKACJE:

 1. W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja w jednej kategorii wiekowej:
  • OPEN mężczyźni (max. 24 zawodników)
  • OPEN kobiety (max. 6 zawodniczek)
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.
 3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 11.09.2020 r. Jej zadaniem będzie:
  • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
  • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. System pucharowy lub grupowy w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Rozgrywki pucharowe będą rozgrywane systemem „przegrywający odpada”, w razie zgłoszenia małej ilości zawodników możliwa zmiana systemu na brazylijski.
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break do 10 pkt.
 4. Punktacja w przypadku rozgrywek grupowych:
  – za zwycięstwo 2:0 w setach – 3 punkty
  – za zwycięstwo 2:1 w setach (po super tie-breaku) – 2 punkty
  – za porażkę 1:2 w setach – 1 punkt
  – za porażkę 0:2 w setach – 0 punktów
 5. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
  a) bilans setów,
  b) bilans gemów (tie-breaki i super tie-break liczone jako pojedyncze gemy),
  c) ilość zdobytych setów,
  d) ilość zdobytych gemów,
  e) dodatkowy mecz (1 set).
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
  Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla zawodnika, który nie zdążył się pojawić – od stanu 0:3.
 7. Mecze rozgrywane będą piłeczkami Wilson!!

VIII. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

 • 5 zł – kat. OPEN Mężczyźni – osoba niepełnoletnia
 • 20 zł – kat. OPEN Mężczyźni– osoba pełnoletnia
 • bezpłatnie – kat. OPEN Kobiety

IX. NAGRODY:

 1. Puchary oraz nagrody pieniężne lub rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN Meżczyźni i Kobiety.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych zawodników kategorii :
  • OPEN Mężczyźni: I miejsce (150 zł), II miejsce (120 zł) i III miejsce (100 zł)
  • OPEN Kobiety: rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją
 3. Odbiór nagród nastąpi 13 września 2020 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 4. Dyplomy dla wszystkich zawodników.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6.  Regulamin może ulec zmianie.