XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2017

Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA zapraszają sympatyków piłki siatkowej, drużyny grające w ligach, drużyny amatorskie z Powiatu Strzyżowskiego na:

        XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej
Niepodległości w Piłce Siatkowej
  PRO FAMILIA – CUP 2017

            Miejsce i czas:   Ustrobna – powiat krośnieński, Gmina Wojaszówka
Jedlicze – powiat krośnieński, Gmina Jedlicze
Niepla – powiat jasielski – gmina Jasło26.11.2017

 

Zasady uczestnictwa: 

  – turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
    zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące w II, III, IV, V lidze
    amatorska – dopuszczamy drużyny typowo amatorskie , grające w ligach amatorskich, drużyny z najniższych grup  rozgrywkowych – V liga
  – wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I  lidze.
  – w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn, zawodowa – 8 drużyn, amatorska – 8 drużyn
  –  kazda druzyna może zgłosić do 10 zawodników.
  –  drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, w każdej z grup wystąp cztery drużyny
 – podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju drużyny jest element rodzinny, konfiguracja rodzinna  – rodzice + dzieci, bracia, brat + siostra, siostry.
 – zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B  rozegra spotkania w Ustrobnej – zawodowa grupa C, D w Niepli – amatorska.
 – mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 15.
 – drużyny które zajmą 1 i 2 miejsca w swoich grupach rozegrają mecze półfinałowe na krzyż, np.: 1 drużyna grupy A  z drugą drużyną grupy B; druga z A z pierwszą B; analogicznie w kategorii amatorskiej
 –  zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, przegrani o trzecie miejsce – sety także do 15.
 –  drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
 – mecz finałowy zostanie rozegrany do trzech wygranych setów.
 –  organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
–  w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy stroju sportowego.
  –  w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
–  Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.

 Harmonogram:
    –  zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 11. 2017
    – nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
    – drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 25.11.2017 do godz. 20.00 – zakwaterowanie koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.

                                                            Program zawodów:

    – godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad

      opłaty wpisowego, losowanie w grup.

    – godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
    – godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
    – godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
    – godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
   – godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.

  Nagrody:

  1. miejsce  – nagrody indywidualne dla każego zawodnika drużyny – zestaw nagród grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
  2. miejsce – piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
  3. miejsce – piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
  4. miejsce – piłka siatkowa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplomy

Nagrody otrzymują cztery najlepsze drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej. Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowały się do półfinałów otrzymują nagrody pocieszenia: grawerowane ręcznie puchary szklane.          

 Nagrody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej i amatorskiej – fotel do komputera ufundowany przez Nowy Styl Group

 Możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika.

 Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy: za miejsca i udział                    

  1. Pozostałe informacje związane z zawodami:

–  dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do14.00
    –  podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce,  kawa, herbata .
    –  wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje 1.5 l – po 1 sztuce na osobę, drużyna może maksymalnie otrzymać 10 sztuk wody 1.5 l niegazowanej
–  Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.

Sponsorzy :  ORLEN Południe S.A. RBDiM Krosno, ZPRE JEDLICZE, Inwentech Group, CELL – FAST Krosno, Inwest Profil Bajdy, Luks Granit – Ustrobna, Drogoń – Frysztak, Krosoft Krosno, PRiD Krosno, Delikatesy Groszek, JAFAR Przysieki, F.P.U Połoniny Iwoniczanka S.A., Zakład meblowy – Meblorex Przybówka, Piekarnia Żaneta Bajdy.

Fundatorzy nagród: PGNiG Sanok, Krosno Glass Sp. z o.o. , Huta Szkła w Jaśle, Nowy Styl Group,

                                         Sklepy Zielony Koszyk, Oberża Krosno

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem kom. 511496054

Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w wszystkich kategoriach – informacje już od 01.09.2014

     Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na ; mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net;
nazwa drużyny – kategoria lub TEL:511496054