PŁYWAJ I ĆWICZ – pilotażowy program Gminy Strzyżów

PILOTAŻOWY PROGRAM GMINY STRZYŻÓW I CENTRUM SPORTU ,,PŁYWAJ I ĆWICZ”

– – – REGULAMIN – – –
– – – ANKIETA DLA RODZICÓW – – –

W piątek 10 listopada br. w trzech szkołach na terenie Gminy Strzyżów odbyły się spotkania z rodzicami dzieci, które wzięły udział w badaniach przesiewowych przeprowadzonych przez Gminę Strzyżów, mających określić rzeczywisty stan wad postawy wśród populacji dzieci z klas V-VII. Pani doktor Elżbieta Czurczak podsumowała wyniki przeprowadzonych badań oraz zapoznała rodziców z planem zajęć rehabilitacyjnych. Specjalistka fizjoterapii – Pani Jadwiga Nieroda indywidualnie odpowiadała na liczne pytania rodziców, potwierdzając tym samym korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa w pierwszym tego typu programie, w naszym regionie.

Wśród dzieci w wieku szkolnym u 90% stwierdzono wady postawy, z czego u 20 % z nich zdiagnozowano skoliozę. O ile wcześniej przypadki występowania tej choroby były jednostkowe, to teraz już w wieku przedszkolnym słabe mięsnie pleców, zgarbienie, łopatki skrzydlate, kifoza, czy skolioza mają masowy charakter. Wady te mają na szczęście charakter funkcjonalny, spowodowany słabością napięcia mięśniowego. Zmiany te pogłębiają się w wieku młodzieńczym, a objawy kliniczne pojawiają się u dorosłych.

ĆWICZENIA FIZYCZNE MOGĄ ZASTĄPIĆ WIELE LEKÓW, ALE ŻADNE LEKARSTWO NIE ZASTĄPI ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH

Na wspomnianych wcześniej spotkaniach rodzice i opiekunowie zapoznali się z propozycją wzięcia udziału w planowanym programie „Pływaj i ćwicz”, zorganizowanych zajęciach dla dzieci, które odbywać się będą w soboty i niedziele od stycznia do czerwca, a polegać będą na ćwiczeniach korekcyjnych z elementami rehabilitacji w sali gimnastycznej oraz w krytej pływalni w Strzyżowie. Prowadzić je będą specjaliści z zakresu rehabilitacji i pływania.

Dwumiesięczne turnusy obejmować będą: 15 zajęć 45-minutowych na basenie i 45-minutowych w sali.

Koszt zajęć dla jednego dziecka to kwota 600 zł, połowę tej kwoty zapłacą  rodzice lub opiekunowie a pozostała część  zostanie sfinansowana z budżetu Gminy lub ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoszenia do udziału w zajęciach należy składać do dnia 15.12.2017 r. do kasy krytej pływalni w Strzyżowie w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka. W kopercie dostarczamy wypełnioną ankietę oraz kserokopię wyniku badania dziecka, które otrzymali rodzice przebadanych dzieci.

Do końca roku prawie 500 dzieci, które wzięły udział w badaniach ma możliwość skorzystania z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię na podstawie biletów ufundowanych przez Burmistrza Strzyżowa – Pana Mariusza Kawę.

Składam serdeczne podziękowania Dyrektorom Szkół Podstawowych: z Godowej i Dobrzechowa oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzyżowie, za pomoc w organizacji  spotkań z rodzicami i wszystkim uczestnikom, którzy przyszli na spotkania. Już wkrótce na naszej stronie internetowej będą Państwo mogli zapoznać się z regulaminem programu ,,Pływaj i ćwicz”. Zachęcam do udziału w zajęciach, które pozwolą w przyszłości skutecznie walczyć  ze złymi nawykami u naszych dzieci.

Ryszard Kwiatek
Dyrektor CSTiR w Strzyżowie