Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM w Strzyżowie – 15 SIERPNIA 2021 r.

Fundacja Wolność i Demokracja po raz dziewiąty organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza będzie mieć w tym roku także strzyżowską edycję. W dniu 15 sierpnia o 2021 roku o godz. 19:00 z wejścia do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ulicy Armii Krajowej wyruszą uczestnicy biegu, by pokonać jeden z dwóch dystansów 1963 m, 7 km . Meta zlokalizowana będzie na Rynku w Strzyżowie.

W 2021 r po raz IX uczcimy pamięcią  Żołnierzy Wyklętych. W tym roku będą to:

 • Marian Markiewicz, ps. Maryl 
 • Lidia Lwow-Eberle, ps. Lala
 • Wanda Minkiewicz, ps. Danka
 • Danuta Siedzikówna, ps. Inka

Bieg „Tropem Wilczym” ma na celu popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, ale także popularyzację biegania i zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w imprezie.

Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać pod numerem telefonu 17 2768 563.

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

 1. ORGANIZATOR

Gmina Strzyżów
http://www.strzyzow.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

 1. PARTNERZY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie – https://www.cstr.pl
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej – http://www.muzeum-strzyzow.pl
Dom Kultury „Sokół” – http://www.dksokol.eu

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
 1. TERMIN, MIEJSCE

15 sierpnia 2021, godz. 19.00
START: Wejście do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Armii Krajowej,
META: Rynek w Strzyżowie.

PROGRAM BIEGU

 • 16.00  – Otwarcie Biura Zawodów przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Armii Krajowej.
 • 18.30 – Zamknięcie Biura Zawodów przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Armii Krajowej.
 • 19.00 –  Start wspólny dla dystansów 1963 m oraz 7 km przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Armii Krajowej.
 • Ok. 20.00 – Ceremonia wręczenia pucharów na Rynku w Strzyżowie.
 • 20:15 – Zakończenie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Strzyżowie.
 1. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

TRASA 1: 1963 m (dystans podstawowy)

 • dystans podstawowy.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – wejście do Tunelu Schronowego od ul. Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Żarnowska, Witosa, Patryna, Rondo im. Rafała Paszka ps. Królik, Słowackiego, Rynek.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 19:00

TRASA 2: dystans  7 km

 • Dystans podstawowy + 1 pętle.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – Wejście do Tunelu Schronowego od ul. Armii Krajowej, Tunelowa, Żarnowska, Witosa, Patryna, Rondo im. Rafała Paszka ps. Królik, Słowackiego, Rynek + pętla 5km: Rynek, Łukasiewicza, 700-lecia, Przecławczyka, Daszyńskiego, Zawale, Słowackiego, Rzeszowska, Armii Krajowej, Tunel Schronowy, Tunelowa, Żarnowska, Witosa, Patryna, Rondo im. Rafała Paszka ps. Królik, Słowackiego, Rynek..
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut
 • Start godz. 19:00
 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów będzie rozstawione przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Armii Krajowej. Wydawanie pakietów startowych od godziny 16:00 do 18:30!!
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn na każdym z dystansów.

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu na 1963 m i 7 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansie 1963 m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 150 osób (tyle posiadamy pakietów startowych). Nie przewidujemy start osób powyżej limitu, w takim przypadku uczestnik nie otrzyma pakietu startowego oraz nie będzie klasyfikowany.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 1. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) na wszystkich dystansach. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Elektroniczny pomiar czasu,
 • Agrafki,
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (dla pierwszych 150 osób)
 • pamiątkowy medal (dla pierwszych 150 osób)
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@strzyzow.pl. Dane osobowe są wykorzystywane w celu dokonania zapisu na wydarzenie, wyłonienie zwycięzców, wydanie nagród, kontakt z uczestnikiem, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami (uzasadniony interes prawny administratora),
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora),
 • Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,  dostawcy poczty e-mail, kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (licząc od końca roku, w którym zebrane zostały dane osobowe),
 • Przysługuje Państwu następujący katalog praw:

– prawo do dostępu do danych osobowych,
– prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia jego danych osobowych,
– prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności. 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wpisania na listę uczestników wydarzenia.
 • Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.
 1. INFORMACJE I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19
 • W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju związaną z pandemią COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, wolontariuszy i organizatorów, działając w ramach prawa i zgodnie z wytycznymi, wprowadzono dodatkowe obostrzenia, niezbędne do bezpiecznej organizacji biegu.
 • Zawodnicy muszą być gotowi na ewentualne zmiany, jeżeli będzie wymagała tego zmieniająca się sytuacja:
 • BIURO ZAWODÓW
  • Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura.
  • Obowiązek noszenia maseczki na terenie biura.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • STREFA STARTU I METY
  • Obowiązkowa maseczka, którą zawodnicy ściągają po przekroczeniu linii startu.
  • W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start.
  • Zachowanie dystansu społecznego.
  • Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 15 minut.
  • Po przekroczeniu linii mety opuszczamy strefę i udajemy się do strefy zawodnika na rynku w Strzyżowie.
 • STREFA ZAWODNIKA
  • Zachowanie dystansu społecznego.
 • DEKORACJA ZAWODNIKÓW
  • W dekoracji biorą udział tylko zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium.
  • Obowiązek noszenia maseczki podczas dekoracji.
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipów / transponderów po biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.