Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM w Strzyżowie – 1 marca 2020 r.

Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza będzie mieć w tym roku także strzyżowską edycję. W dniu 1 marca o 2020 roku o godz. 12:00 z wejścia do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej przy ulicy Tunelowej wyruszą uczestnicy biegu, by pokonać jeden z dwóch dystansów 1963 m, 5 km . Meta zlokalizowana będzie na Rynku w Strzyżowie.

W 2020 r po raz VIII uczcimy pamięcią  Żołnierzy Wyklętych. W tym roku będą to:

 • Henryk Kończykowski, ps. Halicz 
 • Józef Trojan ps. „Kruk”
 •  Ludwik Marszałek, ps. Zbroja
 • Stanisława Golec, ps Gusta
 • Witold Pilecki, (1901-1948)
 • Zbigniew Matysiak ps „Kowboj” i „Dym”

 !!FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!!
!!LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW BIEGU!!
!!ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W BIEGU!!

Bieg „Tropem Wilczym” ma na celu popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, ale także popularyzację biegania i zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w imprezie.

Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761 354.

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

 1. ORGANIZATOR

Gmina Strzyżów
http://www.strzyzow.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

 1. PARTNERZY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie – https://www.cstr.pl
Dom Kultury „Sokół” – http://www.dksokol.eu
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej – http://www.muzeum-strzyzow.pl
Centrum Integracji Społecznej – https://cisstrzyzow.pl/

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
 1. TERMIN, MIEJSCE

1 marca 2020, godz. 12.00
START: Wejście do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Tunelowej,
META: Rynek w Strzyżowie.

PROGRAM BIEGU

 • 10.00  – Otwarcie Biura Zawodów przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Tunelowej.
 • 12.00 –  Start wspólny dla dystansów 1963 m oraz 5 km przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Tunelowej.
 • Ok. 13.15 – Ceremonia wręczenia pucharów na Rynku w Strzyżowie.
 • 14:00 – Zakończenie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Strzyżowie.
 1. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

TRASA 1: dystans podstawowy 1963 m

 • dystans podstawowy.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – wejście do Tunelu Schronowego, Tunelowa, Żarnowska, al. Weissa, Słowackiego, Rynek.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 12:00

TRASA 2: dystans  5 km

 • Dystans podstawowy + 2 pętle.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – wejście do Tunelu Schronowego, Tunelowa, Żarnowska, al. Weissa, Słowackiego, Rynek + 2 pętle po 1,5 km: Rynek, Łukasiewicza, 700-lecia, Przecławczyka, Daszyńskiego, Zawale, Koczeli, Słowackiego, Rynek.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut
 • Start godz. 12:00

 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów będzie rozstawione przy wejściu do Tunelu Schronowego z II Wojny Światowej od ul. Tunelowej. Wydawanie pakietów startowych od godziny 10:00 do 11:45!!
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn na każdym z dystansów.

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu na 1963 m i 5 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansie 1963 m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 150 osób (tyle posiadamy pakietów startowych). Przewidujemy start osób powyżej limitu, w takim przypadku uczestnik nie otrzyma pakietu startowego oraz nie będzie klasyfikowany.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) przymocowane do buta.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 1. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) na wszystkich dystansach. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Elektroniczny pomiar czasu,
 • Agrafki,
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (dla pierwszych 150 osób)
 • pamiątkowy medal (dla pierwszych 150 osób)
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipów / transponderów po biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.