11-12 czerwca 2016 – DEBLE I MIKSTY – Turniej Tenisa Ziemnego

DEBLE I MIKSTY – Turniej Tenisa Ziemnego

TURNIEJ DEBLOWY SIĘ ODBĘDZIE!! SZCZEGÓŁY I ROZPISKA MECZÓW WKRÓTCE!!

PLAN GIER

TURNIEJ MIKSTA ZOSTAJE ODWOŁANY!!

REGULAMIN TURNIEJU TENISOWEGO DEBLE I MIKSTY O PUCHAR BURMISTRZA STRZYŻOWA

ORGANIZATOR – CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W STRZYŻOWIE

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W turnieju mogą brać udział amatorzy zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Tenisa Polskiego.
 2. Ustala się „wpisowe” w wysokości 5O zł dla zawodnika

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 tie-break). W każdym secie, przy stanie 1:1 w setach – super tie-break do 10 pkt.
 2. Zawodnicy, którzy przegrali swój pierwszy biorą udział w „Turnieju pocieszenia”.
 3. W turnieju pocieszenia rozgrywa się mecze do 9 wygranych gemów, a przy stanie 8:8 rozgrywany jest tie-break.
 4. Zwycięzcami zostaną zespoły które wygrają wszystkie swoje mecze w Turnieju Tenisa Ziemnego Deble i Miksty oraz Turnieju Pocieszenia”, 2 miejsce zajmie para który wystąpi w finale Turnieju Tenisa Ziemnego Deble i Miksty.
 5. Zadaniem Sędziego Głównego będzie:
  a) ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie turnieju.
  b) rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr. 1 do niniejszego turnieju..
 6. Zawodnik jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na wyznaczona godzinę meczu. Każde spóźnienie powyżej 15 min. skutkuje utratą jednego gema – co minutę. 
  Dla przykładu ; spóźnienie się na mecz o 5 min. , czyli 20 min po wyznaczonym terminie pozwala sędziemu na rozpoczęcie meczu od stanu 0:5. Przy spóźnieniu się więcej niż 30 min – sędzia weryfikuje walkower na korzyść oczekującego rywala.
 7. Organizator zapewnia  2 nowe piłki na każdy mecz.
 8. Przyjmuje się zasadę, że zawodnicy są rozstawieni zgodnie z       aktualnym rankingiem ATP.
 9. Turniej jest rozgrywany w kategoriach OPEN.
 10. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej kategorii.
 11. Gry będą się odbywały wg harmonogramu gier.
 12. Przerwa między meczami maks. 1,5 godz., z wyjątkiem sytuacji kiedy nie można wcześniej rozegrać spotkania.
 13. Każdy zawodnik jest zobowiązany do rozegrania dwóch meczy dziennie, a w przypadku meczy skróconych ( patrz pkt.2 ) – do max. trzech meczy dziennie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Po rozpoczęciu turnieju, protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.
 2. Listy zgłoszeń do turnieju zostają zamknięte w dniu 9.06.2016 r.
 3. Zawodnik podlega weryfikacji podczas uiszczenia opłaty wpisowej przed rozpoczęciem swojej pierwszej gry w turnieju. Nie przewiduje się zwrotów „wpisowego”.
 4. Po zamknięciu listy zgłoszeń do Turnieju DEBLA ( 16 par ) oraz MIKSTA ( 8 par ) zostanie utworzona lista rezerwowa wg kolejności zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym, na stronie internetowej www.cstr.pl.
 5. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych turniej będzie odwołany.
 6. Organizator przewiduje następujące nagrody :
  • Zwycięska para w grze deblowej mężczyzn ( DEBEL ) oraz w grze mieszanej ( MIKST ): statuetki, nagroda pieniężna 400 zł dla pary.
  • Para, która wystąpi w finale gry deblowej mężczyzn ( DEBEL ) oraz w grze mieszanej ( MIKST ): statuetka, nagroda pieniężna 200 zł dla pary.
  • Zwycięskie pary „Turnieju pocieszenia” zarówno w grze deblowej, jak i w grze mieszanej Nagrody pieniężne w wysokości 100 zł dla par
 7. Odbiór nagród pieniężnych nastąpi 11 czerwca 2016 po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru
 8. Każdy z zawodników jest uprawniony do wzięcia udziału w „Player’s Party” w sobotę  (11.06.2016 r.) od godz.14:00, tym samym wśród jego uczestników losowana będą upominki ufundowane przez sponsorów turnieju, w tym weekend ze SKODĄ.
 9. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność.
 10. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

turniej-2016-2