TRITON BEACH VOLLEYBALL 2014

TRITON BEACH VOLLEYBALL STRZYŻÓW 2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy :

Centrum Sportu Turystyki Rekreacji w Strzyżowie, ul. Polna 1

 1. Miejsce rozgrywek i czas rozgrywek :

Boisko do siatkówki plażowej w Ogródku Jordanowskim w Strzyżowie, ul. Mostowa 1

13 – 14.09. 2014 r.

 1. Uczestnicy :

Turniej otwarty z podziałem na kategorie:

„2″- ki męskie OPEN

„2″- ki żeńskie OPEN

 „2″- ki mieszane

 1. Zapisy :

Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie, żeńskie i mieszane wypełniając formularz zgłoszeniowy  do dnia 10.09.2014 do godz.15:00!!

Wszystkie formularze wysłane po tym terminie będą NIEWAŻNE!!

Opłata startowa wynosi 10 zł od zawodnika, płatna w dniu zawodów, nieważne czy zawodnik wystąpi w jednej bądź dwóch kategoriach.

        5. Udział w turnieju jest dobrowolny.
6. Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.
7.Terminarz gier dostępny będzie przed turniejem i zostanie opublikowany na stronie www.cstr.pl oraz podany do wiadomości kapitanów drużyn do dnia 11.09.2014 r.

        8.Organizator zapewnia napoje podczas turnieju (2 butelki wody 0,5 l dla każdego zawodnika), oraz poczęstunek podczas popołudnia grillowego w sobotę 13.09.

II. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

         1. Boisko:

 • wymiary boiska to 16 X 8 m, czyli dwie połowy po 8 X 8 m.
 • nie ma linii środkowej.
 • linie wyznaczające boisko, to taśmy o szerokości 5- 8 cm
 • Wysokość siatki mierzona od środka pola gry (wysokość siatki na liniach nie może przekraczać oficjalnej wysokości o więcej niż 2cm):
 • 2,43m – mężczyźni i mieszane
 • 2,24m – kobiety
 • dodatkowo siatka wyposażona będzie w antenki, które będą wyznaczać dozwolona przestrzeń przejścia piłki w grze.
 • teren do gry musi być przygotowany na piasku, o możliwie płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników
 • piasek musi być drobnoziarnisty
 • boisko nie może stwarzać dla zawodników niebezpieczeństwa kontuzji
 • linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem
 • linie powinny być wykonane ze sznurków lub taśm o dużej trwałości
 • siatka posiada długość 8,5 m, a umieszczone na niej taśmy po 5 – 8cm. Na taśmach dolnej i górnej mogą być reklamy sponsorów.

        2.  Piłka do siatkówki plażowej

 Piłka jest z innego materiału niż piłka do gry w hali. Ma mniejsze ciśnienie wewnątrz piłki, które wynosi 0,175 – 0,225 kg/cm . Pozostałe parametry piłki są podobne. Zalecany jest kolor żółty lub inny jasny. Turniej będzie rozgrywany piłkami Mikasa Vxt20.

 1. Drużyna:

 Składa się z dwóch zawodników.

 • W zespole nie może występować zawodnik zrzeszony w PZPS w sezonie 2012 – 2013 i 2013 -2014, czyli za amatora uważamy zawodnika z co najmniej dwu letnią przerwą gry zawodowej.
 • Zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym
 • Przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy przy siatce witają się z drużyną przeciwną i dziękują za grę po meczu.
 • Kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 • Obaj zawodnicy po zawodach podchodzą do sędziów i dziękują im za prowadzenie spotkania.

        4. Zasady gry:

 • gra się: do dwóch wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 15 pkt.
 • piłka może być odbita każdą częścią ciała.
 • celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 • piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną
 • zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 • zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
 • zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 • wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
 • W secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 • zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 • przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 sek (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.
 • dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 • zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.
 • w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 • dotknięcie siatki jest błędem podczas „akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas „akcji z piłką” nie jest błędem.
 • nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.
 1. Kary:
 • żółta kartka jest ostrzeżeniem (zespół nie traci punktu), natomiast czerwona kartka powoduje utratę punktu (bez wykluczenia zawodnika z gry).
 • nie ma kumulacji kar dla zawodników w meczu. W każdym secie zawodnik rozpoczyna grę z czystym kontem.

 

 1. Technika odbić:

 Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała.

 • Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki. W przypadku ataku „palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).
 • Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 • Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 • Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 • Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki rzuconej”.

III. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.
 2. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z dwóch systemów rozgrywek:

 –  grupowy

–  pucharowy

 1. W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.
 2. Turniej wyłoni po trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii, które zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach grają na własną odpowiedzialność i nie mogą rościć prawa do odszkodowania od organizatorów za wszelkiego rodzaju urazy, wypadki i uszkodzenia.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16 lat muszą posiadać zgodę na udział w turnieju podpisaną przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.
 3. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązują się do przestrzegania regulaminu boiska do siatkówki plażowej.
 4. W sprawach nie zawartych w regulaminie wiążące są decyzje organizatora.
 5. Każdy zawodnik własnoręcznym podpisem na liście zgłoszeniowej akceptuje regulamin turnieju.

  

ORGANIZATORZY:

 Wioletta Drozd – dyrektor turnieju, tel. 17 2768563.

Krzysztof Szaro – sekretariat turnieju,  tel. 17 2768562

triton-beach-volleyball2014