Strzyżowskie MINI EURO dla dzieci!!

REGULAMIN STRZYŻOWSKIEGO MINI EURO DLA DZIECI
O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO I BURMISTRZA STRZYŻOWA
23 czerwca 2024 r.

I. Cel: 

 • Propagowanie aktywnego wypoczynku.
 • Popularyzacja piłki nożnej w gminie Strzyżów. 

II. Organizatorzy: 

 • Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie 
 • Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
 • Dom Kultury „Sokół”
 • Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów
 • MKS Wisłok Strzyżów

III. PATRONAT

 • Starosta Strzyżowski – Robert Godek
 • Burmistrz Strzyżowa – Agata Gadziała

IV. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się na  Stadionie Miejskim w Strzyżowie przy ulicy 1 Maja w dniu 23.06.2024 roku (niedziela) o godzinie 10.00.

V. Program Turnieju:

9:00 – Otwarcie biura zawodów na Stadionie Miejskim w Strzyżowie.
10:00 – Rozpoczęcie gier w kategorii wiekowej 9 lat(rocznik 2015) i młodsi.
11.45 – Rozpoczęcie gier w kategorii wiekowej 12 lat(rocznik 2012) i młodsi.
13:30 – Rozpoczęcie gier w kategorii wiekowej 15 lat(rocznik 2009) i młodsi
15:00 – Rozpoczęcie gier półfinałów oraz mecz pokazowego samorządowców GMINA STRZYŻÓW vs POWIAT STRZYŻOWSKI.
ok. 16:00 – Finały Strzyżowskiego Mini Euro.
17:00 – Wręczenie pucharów dla zwycięzców, dyplomów i drobnych upominków oraz zakończenie Strzyżowskiego Mini Euro.

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn, godziny rozpoczęcia poszczególnych punktów programu mogą ulec zmianie.

VI. Uczestnictwo: 

 1. Wiek najstarszego zawodnika w zespole decyduje o przydziale drużyny do kategorii wiekowej.
 2. Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, 6 na boisku + max. 4 rezerwowych.
 3. Limit 8 drużyn w każdej kategorii wiekowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Drużyny damsko-męskie mile widziane.
 • Zawodnicy nie mogą grać w dwóch różnych drużynach.

VII. System rozgrywek:

 1. Boisko o wymiarach ok. 50 m x 32 m. Bramki o wymiarach 2 x 5m.
 2. System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju  w zależności od ilości zgłoszeń. 

VIII. Postanowienia regulaminowe turnieju: 

 1. Zmiany zawodników tzw. hokejowe. 
 2. Gra bez spalonego. 
 3. Rzut karny z odległości 9 m. 
 4. Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów. 
 5. Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, remis 1 pkt a porażka 0 pkt.

IX. Brutalną grę sędziowie karać będą  wykluczeniami z gry: 

 1. Minuta kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisko po utracie bramki przez własny zespół.
 2. Czerwona kartka – wykluczenie z gry do końca meczu.
 3. Za szczególnie niesportowe zachowanie, zawodnik może zostać ukarany dyskwalifikacją z turnieju. 

X. Punktacja (w przypadku rozgrywek w grupach):

Za zwycięstwo przyznawane są 3 pkt, remis 1 pkt a porażka 0 pkt.  
O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje:

 • większa liczba zdobytych dużych punktów, 
 • wynik bezpośredniego spotkania, 
 • lepsza różnica bramek, 
 • większa liczba zdobytych bramek, 
 • rzuty karne. 

XI. Nagrody: 

 1. Za zajęcie miejsc I-III miejsca puchar dla zespołu. 
 2. Za zajęcie miejsc od I do III zawodnicy otrzymują dyplomy i drobne upominki. 

XII. Zgłoszenia: 

 • za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.cstr.pl podając nazwę drużyny i rocznik najstarszego zawodnika w drużynie.  
 • w dniu zawodów w biurze zawodów na Stadionie Miejskim w Strzyżowie(tylko w przypadku wolnych miejsc).
 • Zgłoszenia przyjmujemy do godziny 12:00 do 20 czerwca 2024 r. lub wypełnienia limitu zgłoszeń w każdej z kategorii. 
 • Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
  – imię i nazwisko kapitana drużyny, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego  rodzica/opiekuna prawnego, który podpisze zgodę,
  – numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej.

Formularz zgłoszeniowy z imiennym wykazem zawodników, niezbędnymi zgodami i oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych, należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej do godziny:

– 9.20 – dla kategorii 9 lat(2015) i młodsi
– 11.00 – dla kategorii 12 lat(2012) i młodsi
– 13.00 – dla kategorii 15 lat(rocznik 2009) i młodsi

Formularz dostępny będzie na stronie www.cstr.pl i w Biurze zawodów na Stadionie Miejskim w Strzyżowie w dniu turnieju

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
FORMULARZ DRUŻYNA

ZGŁOSZONE DRUŻYNY:
9 lat(2015) i młodsi:
1. Strzyżowiak
2. Strzyżowiak II
3. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów
4. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów II
5. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów III
6. Strzyżowiak III

12 lat(2012) i młodsi:
1. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów
2. UKS Sokolik
3. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów II
4. Bingo Wiśniowa Niebiescy
5. Bingo Wiśniowa Biali
6. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyżów III

15 lat(rocznik 2009) i młodsi:
1. GANG PEKKA
2. PKS Sokół Grodzisko
3. Akademia Piłkarska Wisłok Strzyzów
4. Gołębie Szufnarowa
5. Essa

XIII. Postanowienia końcowe: 

 1. Obsługę sędziowską, techniczną zapewniają organizatorzy.
 2. Impreza ma charakter rekreacyjny. 
 3. Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie .
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
 5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 6. Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 7. W przypadku złej pogody, turniej może zostać przeniesiony na inny termin.

  IX. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:

1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2

Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com

Cele, podstawy prawne przetwarzania

Wspóladministrator 1 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Strzyżowskiego MINI EURO dla dzieci o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,

– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– przygotowania analizy statystycznej turnieju – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:

– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);

– organizacji i przeprowadzenia biegu, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).

W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych

Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w biegu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulamin oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem. 
Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku. 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie,
ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów 
tel. 17 2768 560,
www.cstr.pl, informatyk@cstr.pl Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej
Wiśniowa 136, 38-124 Wiśniowa
tel. 172765590
https://zpdif.jimdofree.com/pckit/