Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci – jesień 2015 III edycja – 5 grudnia 2015r.

loga pływanie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

,,Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci – jesień 2015 III edycja”
Strzyżów, 5.12.2015

1. Termin i miejsce zawodów

Sobota 5.12.2015,  Strzyżów
Rozgrzewka o godzinie 8.30
Zawody o godzinie 9.15

Kryta Pływalnia w Strzyżowie
ul. Polna 1
38-100 Strzyżów

2. Organizator

– Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki w Rzeszowie

– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

– Centrum Sportu, Turystyki  i Rekreacji w Strzyżowie

– Stowarzyszenie Na Start

3. Uczestnictwo

Uczestnictwo Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych:
I – 10 lat i młodsi – rocznik 2005 i młodsi
II – 11 lat – rocznik 2004

Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie klubowe NW
– zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie
– każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników i sztafet
– zawody przeprowadzane będą seriami na czas, rozstawienie wg. czasów podanych na kartach startowych, od serii najsłabszej
– obowiązuje podział na kategorie wiekowe

4. Program zawodów

III EDYCJA JESIEŃ

150 m st klasycznym 10 lat i młodsi250 m st klasycznym 11 lat
3100 m st dowolnym 10 lat i młodsi4200 m st dowolnym 11 lat
550 m st motylkowym 10 lat i młodsi650 m st motylkowym 11 lat
7100 m st zmiennym 10 lat i młodsi8100 m st zmiennym 11 lat
94x50 m st dowolnym dz 10 lat i młodsi104x50 m st dowolnym dz 11 lat
114x50 m st dowolnym ch 10 lat i młodsi124x50 m st dowolnym ch 11 lat

5. Przepisy techniczne:

– Pływalnia długość 25 m, 6 torów, temp. wody 27 C, pomiar czasu: półautomatyczny

6. Punktacja drużynowa:

– za zajęcie: I miejsca 7 pkt., II m-ca 5 pkt., III m-ca 4 pkt., IV m-ce 3 pkt., V m-ca – 2 pkt., VI m-ca – 1pkt.
– punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji indywidualnej i w każdym roczniku osobno
– punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu, sztafety punktowane są jak konkurencje indywidualne.

7. Nagrody:

– trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdym roczniku, w każdej edycji otrzyma dyplomy. Nagrodę rzeczową otrzyma najlepszy zawodnik i zawodniczka wg. Tabeli punktowej FINA w dwóch kategoriach wiekowych

8. Zasady finansowania:

– koszty organizacyjne pokrywa Organizator
– koszty przejazdu pokrywają zainteresowane kluby
– opłata startowa 20 zł od zawodnika
– opłata obligatoryjna za komunikat 20 zł

9. Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia powinny zawierać : imię i nazwisko zawodnika, rocznik, klub, konkurencje i najlepszy czas. Zgłoszenia wprowadzane za pomocą programu entry editor należy przesłać do dnia 3.12.2015 r tj. (czwartek) na adres e-mail: tomasz.bachorz@op.pl zaproszenie jest do pobrania na stronie www.pozp.info

10. Postanowienia końcowe:

– podczas zawodów obowiązują przepisy PZP
– ewentualne protesty należy składać sędziemu głównemu do 30 min. od zaistnienia przyczyny
– w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje organizator zawodów oraz sędzia główny

 

Do pobrania: Komunikat