21. Samotna grażda na Ludowej Małej, gdzie słyszeli o naszym przyjeździe.

Połoninami Hryniawskimi początkiem lata – Ukraina