FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – AMATORSKIE MISTRZOSTWA POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2021

Przed wypełnieniem zapoznam się z REGULAMINEM!!

  Wybierz turniej/e w których chcesz zagrać(wymagane)

  Pamiętaj, aby być sklasyfikowanym w Mistrzostwach Powiatu Strzyżowskiego 2021 drużyna musi wziąć udział w conajmniej 2 turniejach!!

  Wybierz kategorie (wymagane)

  Nazwa drużyny (wymagane)

  Dane 1 zawodnika(kapitana)
  Imię i nazwisko(wymagane)

  Rok urodzenia(wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, który podpisze zgodę(dotyczy osób małoletnich)

  Dane 2 zawodnika
  Imię i nazwisko(wymagane)

  Rok urodzenia(wymagane)

  Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, który podpisze zgodę(dotyczy osób małoletnich)

  !Formularz wypełnia rodzic/ opiekun prawny w imieniu małoletniego zawodnika.!

  Oświadczenia:

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021.