Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021

plakat Amatoskich Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/07/2021
Dyrektora CSTiR w Strzyżowie
z dnia 01.07.2021 r.

 Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Gminny Ośrodek Sportu we Frysztaku
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu
Ośrodek Kultury w Czudcu
Ośrodek Kiltury w Wiśniowej
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Wójt Czudca
Wójt Frysztaka
Wójt Niebylca
Wójt Wiśniowej
Starosta Strzyżowski

III. DATA I MIEJSCE TURNIEJÓW:

17.07.2021 r. – Boisko do siatkówki plażowej w Konieczkowej
24.07.2021 r.
– Boisko do siatkówki plażowej w Szufnarowej
07.08.2021 r.
– Boisko do siatkówki plażowej w Czudcu
21.08.2021 r. – Boisko do siatkówki plażowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie  ODWOŁANY
28.08.2021 r. – Boisko do siatkówki plażowej przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku

IV. ZGŁOSZENIA :
 1. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie(max. 8 par) i żeńskie(max. 4 pary).
 2. Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl do dnia:
  16.07.2021 r. – Konieczkowa
  23.07.2021 r. – Szufnarowa
  06.08.2021 r. – Czudec
  20.08.2021 r. – Strzyżów
  26.08.2021 r. – Frysztak
 3. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpiszę zgodę
  – numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej kapitana drużyny.
 4. Wszystkie formularze wysłane po zapełnieniu limitu lub po terminach trafią na listę rezerwową!!
 5. Osoby małoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w Mistrzostwach Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA – OSOBY MAŁOLETNIA

ZGODA – OSOBY PEŁNOLETNIA

LISTA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN

V. PROGRAM TURNIEJÓW:

1. KONIECZKOWA
17.07.2020 r.  – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
ok. 16:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej,
Konieczkowa 58
38-114 Konieczkowa

2. SZUFNAROWA
14.07.2020 r. – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
ok. 16:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy stadionie LKS Albatros Szufnarowa,
Szufnarowa
38-124 Wiśniowa

3. CZUDEC
07.08.2021 r. – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
ok. 16:00 – zakończenie turnieju

Boisko przy Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu,
Rzeszowska 33
38-120 Czudec

4. STRZYŻÓW  – TURNIEJ ODWOŁANY ZE WZGLĘDU NA BRAK DRUŻYN
21.08.2021 r. – SOBOTA:
 
8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
ok. 16:00 – zakończenie turnieju

Boisko na Ogródku Jordanowskim w Strzyżowie,
Słowackiego 36
38-100 Strzyżów

5. FRYSZTAK
28.08.2020 – SOBOTA:

8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju
ok. 16:00 – zakończenie turnieju i rozdanie pucharów Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego 2021

Boisko przy GOSiR Frysztak
ul. Sportowa 30,
38-130 Frysztak

oraz boisko na Przystani Kajakowej we Frysztaku
Mostowa
38-130 – Frysztak

 VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
 1. Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet.
 2. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z systemów rozgrywek:
  – grupowy
  – pucharowy
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów.
 4. W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.

Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje oddanie meczu walkowerem.

 VII. PUNKTACJA TURNIEJOWA:

1 miejsce – 10 pkt
2 miejsce – 8 pkt
3 miejsce – 6 pkt
4 miejsce – 4 pkt
miejsca 5 do 8 – 1 pkt

 VIII. KLASYFIKACJA:
 1. W turniejach siatkówki plażowej prowadzona będzie klasyfikacja:
 • pary męskie
 • pary żeńskie
 1. W Mistrzostwach Powiatu sklasyfikowane zostaną te pary które wezmą udział w co najmniej 2 turniejach.
 2. Zwycięzcami Mistrzostw Powiatu zostaną pary, które zdobędą największą ilość punktów po 5 turniejach.
 3. W przypadku tej samej ilości punktów o zwycięstwie będzie decydować ilość wygranych turniejów, w dalszej kolejności stosunek setów i małych punktów.
 IX. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:
20 zł – 
od drużyny za udział w każdym z turniejów

 X. NAGRODY:
 1. Puchary dla najlepszych 3 drużyn męskich i żeńskich w każdym z turniejów.
 2. Puchary, drobne nagrody rzeczowe otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji łącznej Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego – kobiet i mężczyzn
 3. Organizator przewiduje nagrody:
 • rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego
 1. Odbiór nagród nastąpi 28 sierpnia 2021 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 2. Dyplomy dla wszystkich par.
XI. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:
 1. Boisko:
 • wymiary boiska 16×8 m
 • brak linii środkowej
 • linie wyznaczające boisko to taśmy o szerokości 5-8 cm.
 1. Wysokość siatki mierzona od środka pola gry:
 • 2,43 m – pary męskie
 • 2,24 m – pary żeńskie
 1. Drużyna:
 • składa się z dwóch zawodników,
 • zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym,
 • przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy witają się przy siatce z drużyna przeciwną i dziękują za grę po meczu,
 • kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 • w trakcie trwania Mistrzostw Powiatu nie można zmieniać składu drużyny.
 1. Zasady gry:
 • – gra się: do dwóch wygranych setów do 15 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 11 pkt.
 • piłka może być odbita każdą częścią ciała.
 • celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 • piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną,
 • zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 • zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
  – zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 • wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
 • w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 • zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 • przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 s (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.
 • dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 • zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.
 • w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 • dotknięcie siatki jest błędem podczas „akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas „akcji z piłką” nie jest błędem.
 • nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.
 1. Technika odbić:
 • Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała
 • Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki. W przypadku ataku „palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).
 • Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 • Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 • Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 • Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki rzuconej”.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl).

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.

 Cele, podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie do Amatorskich Mistrzostw Powiatu Strzyżowskiego w Siatkówce Plażowej 2021 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
– organizacji i przeprowadzenia zawodów, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym z naszego Statutu jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dane mogą także zostać udostępnione Gminnemu Ośrodkowi Sportu we Frysztaku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niebylcu, Ośrodkowi Kultury w Czudcu, Ośrodkowi Kultury w Wiśniowej, Powiatowemu Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (w zależności od miejsca uczestnictwa w zawodach).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO),
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00).

Kategorie danych oraz źródło danych

Dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mali czy numeru telefonu otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od waszego partnera z zespołu.

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Przekazywanie danych do państw trzecich

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par siatkarskich.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy zapewniają napoje podczas oraz drobny poczęstunek.
 6. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.