1. Pierwsze kroki kierujemy do Sanktuarium św. Jana z Dukli przy klasztorze bernardynów.

Droga Krzyżowa na Cergową – galeria

Droga Krzyżowa na Cergową

Autorzy zdjęć: Gabriela Chmiel, Marek Grodzki i Marek Różycki.