16. Stacja ósma: Jezus i płaczące niewiasty.

Droga Krzyżowa na Cergową