Zniesienie limitu osób na basenie!!

Od 27 lipca 2020 r. zniesione zostają limity ilości osób na basenie oraz na torze pływackim.

Prosimy wszystkich klientów  o dostowawaniu się do wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

 • zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki),
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren obiektu,
 • przestrzeganie zasad higieny – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,
 • równomierne rozmieszczenie podczas kąpąnia  lub pływania w niecce basenowej,
 • obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni,
 • ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się,
 • z małego jacuzzi korzystamy pojedyńczo lub w więcej osób ale wspólnie zamiekszujących,
 • z dużego jacuzzi może korzystać 2 osoby lub więcej ale wspólnie zamiekszujących,
 • w saunie obowiązuje limit 6 osób, ograniczenie wprowadzone systemowo, bramkownik nie wpuści większej ilości osób,
 • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),
 • brak konieczności zakładania maseczki w saunie,
 • z Inhalatorium Solankowego może korzystać 2 osoby lub więcej ale wspólnie zamieszkujących, tylko po wykupieniu biletu na basen
 • prosimy stosować się również do poleceń personelu obiektu i wytycznych na piktogramach.

Ogólny zakaz wstępu dla osób z objawami grypy, gorączką, kaszlem i dusznością.