32. ...a w dolinie pojawiły się owce.

Halną stroną Wielkiej Fatry