29. …napawając się widokiem na Tatry w wyniosłym Krywaniem.

W niemałych Tatrach Niskich – wyjazd na Słowację