30. tworząc barwne plamy w mozaice zieleni.

Połoninami ukraińskimi we mgle