Podkarpacki Sprawdzian Wytrwałości i Wszechstronności Dzieci 11-12 lat

Zawodów Ogólnopolski Podkarpacki Sprawdzian Wytrwałości i Wszechstronności Dzieci  11-12 lat

ZAWODY ZOSTAŁY ODWOŁANE !!

1. Termin i miejsce zawodów

 11.10.2015 r  Kryta Pływalnia ,,OTYLIA” Strzyżów

Rozgrzewka godz. 8.00

Zawody godz. 9.00

2. Organizator

2.1. Podkarpacki  Okręgowy Związek Pływacki

2.2. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

2.3. Gmina Strzyżów

3. Uczestnictwo

3.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 11 i 12 -letni, zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne licencje PZP i aktualne badania lekarskie

4. Program zawodów

Dziewczęta Chłopcy
1 200 m st. Zmiennym 11,12 lat 2 200 m st. Zmiennym 11,12 lat
3 400 m st. Dowolnym 11 lat 4 400 m st. Dowolnym 11 lat
5 800 m st. Dowolnym 12 lat 6 800 m st. Dowolnym 12 lat

5. Przepisy techniczne (wg zasad generalnych)

5.1  Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25m, ilość torów 6 temp. Wody 27 st. C

5.2. Pomiar czasu: półautomat

5.3. Zawody przeprowadzane są seriami na czas, rozstawienie wg czasów podanych

w zgłoszeniu, rozpoczynając od serii najsłabszej.

  • Zawodnik ma obowiązek startu w 2-ch konkurencjach indywidualnych w swojej kategorii
  • Uczestnictwo w sprawdzianie jest warunkiem dopuszczenia do startu w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-13 lat w następnym roku kalendarzowym.

6. Nagrody

  1. 1. Sześciu najlepszych w każdej konkurencji i każdym roczniku otrzyma dyplomy,

7. Zasady finansowania:

7.1 koszty organizacyjne pokrywa organizator,

7.2. koszty uczestnictwa ponoszą kluby,

7.3. opłata startowa – 20 zł od zawodnika,

7.4. opłata obligatoryjna lista startowa i komplet komunikatów – 20 zł.

8. Zgłoszenia

8.1.Wg zasad generalnych.


UWAGA:
zgłoszenia należy wprowadzić za pomocą SPLASH Entry Editor (Lenex 2.0) – edytor do pobrania na stronie www.splash-software.ch i przesłać na adres: tomasz.bachorz@op.pl do dnia 8 października 2015 do godz.1600

8. Postanowienia końcowe

9.1. Trenerzy lub kierownicy ekip winni posiadać na konferencji technicznej licencje i aktualne   badania lekarskie zawodników.

9.2. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

9.3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów i Sędzia Główny.

Do pobrania: Komunikat