32. Nieoczekiwanie mgły rozstąpiły się ukazując wierzchołki Hromovego i Wielkiego Krywania.

Krywańską stroną Małej Fatry