Bieg w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – Tropem Wilczym 2016

Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza będzie mieć w tym roku także strzyżowską edycję. W dniu 28 lutego 2016 roku o godz. 12:00 z Rynku w Strzyżowie wyruszą uczestnicy biegu, by pokonać dystans 1963 m, którego meta zlokalizowana zostanie u wylotu tunelu schronowego od strony Żarnowej.

Długość trasy biegu nie jest przypadkowa – symbolizuje datę śmierci ostatniego z Wyklętych. Tego dnia oprócz biegów zaplanowana jest także m.in. plenerowa lekcja historii przy jednej z największych atrakcji historycznych Strzyżowa, pochodzącym z okresu II wojny światowej tunelu schronowym, w którym w roku 1944 bazował pociąg sztabowy Hitlera „Amerika”. Jest to unikalny na skalę krajowa obiekt w całości przekopany pod górą.

Bieg „Wilczym Tropem” ma na celu popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, ale także popularyzację biegania i zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w imprezie.

Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761 354 wew. 41.

LISTA ZAMKNIĘTA

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

 1. ORGANIZATOR

Gmina Strzyżów

przy udziale:

– Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
– Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej,
– Domu Kultury ,,Sokół”,

PARTNERZY:
Fundacja Wolność i Demokracja

KONTAKT:
Telefon: 17 2761 354 wew. 41,
E-mail: gmina@strzyzow.pl

www.cstr.pl,
https://www.facebook.com/MuzeumStrzyzow,
www.dksokol.eu,
www.tropemwilczym.pl,

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
 1. TERMIN, MIEJSCE

28 lutego 2016 (niedziela), godz. 12.00
START: Rynek w Strzyżowie.

META: Wylot tunelu od strony Żarnowej

 1. DYSTANS, TRASA

DYSTANS: 1963 m

TRASA:

 • Płaska ulicami Strzyżowa – ul. Słowackiego, Witosa, Żarnowska, tunel.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa (tunel).
 • Pomiar czasu – ręczny.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów będzie rozstawione na rynku w Strzyzowie. Wydawanie pakietów startowych od 10:30!!
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn (miejsca 1 – 3).

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników biegu wynosi 150 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy organizacje mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 • Zapisy do biegu głównego będą odbywać się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.cstr.pl  do 24 lutego 2016 roku. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie oświadczenia, w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się prawny opiekun.
 • LISTA ZAMKNIĘTA
 1. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców (miejsca 1-3).
Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach udziału w Biegu organizator zapewnia:

 • ręczny pomiar czasu,
 • numer startowy,
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych,
 • pamiątkowy medal.
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 • Kontakt: 17 2761 354 wew. 41, 508 161 165.

Oświadczenie uczestnika biegu

 • Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, czy szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.

OŚWIADCZENIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGU

Oświadczenie do wydrukowania i podpisania przez uczestników lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich