Bieg w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – Tropem Wilczym 2018

Fundacja Wolność i Demokracja po raz szósty organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Impreza będzie mieć w tym roku także strzyżowską edycję. W dniu 4 marca o 2018 roku o godz. 12:00 z Rynku w Strzyżowie wyruszą uczestnicy biegu, by pokonać jeden z trzech dystansów 1963 m, 6 km lub 10 km. Meta zlokalizowana będzie na placu przed wejściem do tunelu kolejowego z II Wojny Światowej przy ulicy Żarnowskiej.

Zgłoszenia do biegu  poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 3 marca 2018 r.

Bieg „Tropem Wilczym” ma na celu popularyzację wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych, ale także popularyzację biegania i zdrowego trybu życia. Zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w imprezie.

Szczegółowe informacje na temat biegu można uzyskać pod numerem telefonu 17 2761 354.

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

 1. ORGANIZATOR

Gmina Strzyżów
http://www.strzyzow.pl
www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

 1. PARTNERZY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie – https://www.cstr.pl
Dom Kultury „Sokół” – http://www.dksokol.eu
Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej – http://www.muzeum-strzyzow.pl

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 • Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.
 1. TERMIN, MIEJSCE

4 marca 2018, godz. 12.00
START: Rynek w Strzyżowie,
META: Plac przed wejściem do tunelu kolejowego z II Wojny Światowej przy ulicy Żarnowskiej.

 1. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 3 trasy:

TRASA 1: dystans podstawowy 1963 m

 • dystans podstawowy.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – ul. Rynek, Daszyńskiego, Przecławczyka, Słowackiego, Mostową, Witosa oraz Tunelową.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.
 • Start godz. 12:00

TRASA 2: dystans  6 km

 • Dystans podstawowy + 2 pętle.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – ul. Rynek, Daszyńskiego, Przecławczyka, Słowackiego, Mostową, Witosa, Tunelową oraz 2 pętle 2 km: Żarnowska, Witosa, Mostowa, rondo imienia Rafała Paszka ps. „Królik”, Mostowa, Witosa, Tunelowa.
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut
 • Start godz. 12:00

TRASA 3: dystans  10 km

 • Dystans podstawowy + 4 pętle.
 • Płaska ulicami Strzyżowa – ul. Rynek, Daszyńskiego, Przecławczyka, Słowackiego, Mostową, Witosa, Tunelową oraz 4 pętle 2 km: Żarnowska, Witosa, Mostowa, rondo imienia Rafała Paszka ps. „Królik”, Mostowa, Witosa, Tunelowa
 • Nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa (tunel).
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 120 minut
 • Start godz. 12:00
 1. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
 • Biuro zawodów będzie rozstawione na Rynku w Strzyżowie. Wydawanie pakietów startowych od godziny 10:00!!
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn na każdym z dystansów.

 1. UCZESTNICTWO
 • W biegu na 1963m, 6 km i 10 km prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu na dystansie 1963m, za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • Limit uczestników obu biegów wynosi 160 osób (tyle posiadamy pakietów startowych) z Fundacji Wolność i Demokracja. Przewidujemy start osób powyżej limitu, ale w takim przypadku uczestnik nie otrzyma pakietu startowego!!
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów
  w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci
 • Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buta.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.
 1. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
 • Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.tropemwilczym.pl do dnia 3 marca 2018 r.
  Link do formularza zgłoszeniowego TUTAJ!!
 • NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA SWOJEGO UDZIAŁU W DNIU BIEGU!!
 • Udział w biegu na wszystkich dystansach jest bezpłatny.
 1. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn (miejsca 1 – 3) na wszystkich dystansach. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 1. ZASADY FINANSOWANIA
 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

 • Elektroniczny pomiar czasu,
 • Agrafki,
 • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (dla pierwszych 160 osób)
 • pamiątkowy medal (dla pierwszych 160 osób)
 1. UWAGI KOŃCOWE
 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipów / transponderów po biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Oświadczenie uczestnika biegu

 • Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.
 • Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
 • Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, czy szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
 • Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
 • Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.