36. …i Ratusza na wschodniej pierzei Rynku.

Polanami Raczańskiego Worka – wyjazd w Beskid Żywiecki