31 sierpnia 2019 – Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego SINGLE 2019

Regulamin Amatorskiego
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa SINGLE 2019

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. DATA TURNIEJU:

31 sierpnia 2019 r. – sobota

III. MIEJSCE TURNIEJU :

3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy do dnia 30.08.2019 do godz.16:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie będą NIEWAŻNE!!
 2. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w Turnieju Tenisa Ziemnego SINGLE 2019.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN:
1. Kacper Matłosz
2. Marek Szygielski
3. Marcin Paszek
4. Jacek Matłosz
5. Tomasz Garnczarski
6. Mariusz Kumor
7. Piotr Rulykowski
8. Daniel Stasiowski
9. Bogusław Urbanik
10. Jerzy Stojak
11. Piotr Strzępek
12. Michał Mularz
13. Marian Pietrzyk
14. Bartosz Zimny
15. Wojciech Górnicki
16. Wacław Szary

Lista rezerwowa:
1. Piotr Szczypta
2. Robert Czemerzyński

V. PROGRAM TURNIEJU

 • 8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier,
 • 9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju,
 • 11:00 – 13:00 – grill dla uczestników turnieju,

VI. KATEGORIE WIEKOWE:

 • OPEN (max. 16 zawodników)

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. System pucharowy lub grupowy w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Rozgrywki pucharowe będą rozgrywane systemem „przegrywający odpada”, w razie zgłoszenia małej ilości zawodników możliwa zmiana systemu na brazylijski lub rozegranie turnieju „pocieszenia”.
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break do 10 pkt.
 4. Punktacja w przypadku rozgrywek grupowych:
  – za zwycięstwo 2:0 w setach – 3 punkty
  – za zwycięstwo 2:1 w setach (po super tie-breaku) – 2 punkty
  – za porażkę 1:2 w setach – 1 punkt
  – za porażkę 0:2 w setach – 0 punktów
 5. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
  a) bilans setów,
  b) bilans gemów (tie-breaki i super tie-break liczone jako pojedyncze gemy),
  c) ilość zdobytych setów,
  d) ilość zdobytych gemów,
  e) dodatkowy mecz (1 set).
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
  Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla zawodnika, który nie zdążył się pojawić – od stanu 0:3.
 7. Mecze rozgrywane będą piłeczkami Wilson!!

VIII. KLASYFIKACJA:

 1. W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja w jednej kategorii wiekowej:
  • OPEN – mężczyźni
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.
 3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 30.08.2019. Jej zadaniem będzie:
  • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
  • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

IX. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

 • 5 zł – kat. OPEN – osoba niepełnoletnia
 • 20 zł – kat. OPEN – osoba pełnoletnia

X. NAGRODY:

 1. Puchary otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN oraz w ewentualnym turnieju „pocieszenia”.
 2.  Nagrody pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN.
 3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników kategorii :
  • OPEN: I miejsce (200 zł), II miejsce (150 zł) i III miejsce (100 zł)
 4. Odbiór nagród nastąpi 31 sierpnia 2019 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 5. Dyplomy dla wszystkich zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizatorzy nie ubezpieczają dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6.  Regulamin może ulec zmianie.

DYREKTOR TURNIEJU:
Krzysztof Szaro
email: informatyk@cstr.pl