25 sierpnia 2018 r.- Strzyżowski Turniej Siatkówki Plażowej

UWAGA!!

W związku brakiem żeńskich drużyn, start turnieju przeniesiony na godzinę 10:00!! 

Zaczniemy od formalności czyli zgód, wpłat i losowania, dlatego proszę o punktualne przybycie na godzinę 10:00. O wszelkich spóźnieniach proszę informować mailowo na zapisy@cstr.pl.
Dla osób niepełnoletnich konieczna podpisana zgoda rodzica / prawnego opiekuna.

W razie opadów deszczu Turniej może zostać odwołany o czym kapitanowie drużyn zostaną powiadomieni smsowo i mailowo rano do godziny 8:30!!

Regulamin
Strzyżowskiego Turnieju
Siatkówki Plażowej 2018

I. DATA TURNIEJU:

25 sierpnia 2018 r. – sobota

II. MIEJSCE TURNIEJU :

Boisko do siatkówki plażowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na Ogródku Jordanowskim przy ul. Mostowej.

III. ZGŁOSZENIA:

 1. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie(max. 16 par) i żeńskie(max. 4 pary).
 2. Zapisy do dnia 24.08.2018 do godz.15:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie będą NIEWAŻNE!!
 3. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w Strzyżowskim Turnieju Siatkówki Plażowej 2018.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista zgłoszonych drużyn męskich:
1. Janusze Siatkówki
2. Ananasy w Puszce
3. Dziki z Fortnite’a
4. A. G. 65
5. Radość Wrze
6. FC++
7. XYZ
8. Polaki Cebulaki
9. Redbull
10.  Witek/Pliżga
11, Antkowicze
12.  Siła Wyrzeczeń
13. Kaliber 4,4

IV. PROGRAM TURNIEJU

25.08.2018 – SOBOTA:
8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier,
9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju,
11:00 – 12:00 – grill dla uczestników turnieju,
ok. 18:00 – zakończenie turnieju

V. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:
5 zł – 
od osoby niepełnoletniej
20 zł – od osoby pełnoletniej

VI. KLASYFIKACJA:

 1. W turnieju siatkówki plażowej prowadzona będzie klasyfikacja:
 • pary męskie
 • pary żeńskie
 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.
 2. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 24.08.2018. Jej zadaniem będzie:
  • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
  • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

VII. NAGRODY:

 1. Puchary dla najlepszych 3 drużyn męskich i żeńskich.
 2. Puchary, nagrody rzeczowe lub pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN – kobiet i mężczyzn
 3. Organizator przewiduje nagrody:
 • pieniężne dla najlepszych par męskich w wysokości: I miejsce (150 zł), II miejsce (100 zł) i III miejsce (50 zł)
 • rzeczowe o wartości nie przekraczającej 100 zł objętej szczegółową ewidencją dla zdobywców miejsc I-III miejsc w kategorii OPEN kobiet
 1. Odbiór nagród nastąpi 25 sierpnia 2018 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 2. Dyplomy dla wszystkich par.

VIII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. Drużynę tworzy para mężczyzn lub kobiet.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.
 3. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z dwóch systemów rozgrywek:
  – grupowy
  – pucharowy
 4. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów.
 5. W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje oddanie meczu Walkowerem.

IX. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE

 1. Boisko:
 • wymiary boiska 16×8 m
 • brak linii środkowej
 • linie wyznaczające boisko to taśmy o szerokości 5-8 cm.
 1. Wysokość siatki mierzona od środka pola gry:
 • 2,43 m – pary męskie
 • 2,24 m – pary żeńskie
 1. Drużyna:
 • składa się z dwóch zawodników,
 • zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym,
 • przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy witają się przy siatce z drużyna przeciwną i dziękują za grę po meczu,
 • kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 1. Zasady gry:
 • gra się: do dwóch wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 15 pkt.
 • piłka może być odbita każdą częścią ciała.
 • celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 • piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną,
 • zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 • zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
 • zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 • wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
 • w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 • zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 • przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 s (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.
 • dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 • zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.
 • w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 • dotknięcie siatki jest błędem podczas „akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas „akcji z piłką” nie jest błędem.
 • nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.
 1. Technika odbić:
 • Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała
 • Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki. W przypadku ataku „palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).
 • Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 • Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 • Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 • Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki rzuconej”.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par deblowych.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator zapewnia napoje podczas turnieju (2 butelki wody 0,5 l dla każdego zawodnika) oraz poczęstunek podczas grilla.
 6. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ!!