22 września 2018 – Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego SINGLE

 UWAGA!!

Wszystkich zgłoszonych do turnieju prosimy o punktualne przybycie na godzinę 8:30!!

Zaczniemy od formalności czyli zgód, wpłat i losowania.
O wszelkich spóźnieniach proszę informować mailowo na zapisy@cstr.pl.

W związku z małą ilością zgłoszeń w kategorii +50, została ona włączona do kategorii OPEN, a system rozgrywek ustalony na brazylijski (grafika poniżej). Mecze od 1 do 24 rozpoczynać się będą od stanu 3:3 w każdym secie!!

W razie opadów deszczu Turniej może zostać odwołany o czym zostaną Państwo powiadomieni mailowo do godziny 7:30 rano !!

Regulamin Amatorskiego
Turnieju Tenisa Ziemnego SINGLE 2018

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

II. DATA TURNIEJU:

22 sierpnia 2018 r. – sobota

III. MIEJSCE TURNIEJU :

3 korty tenisowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Strzyżowie przy ul. Mostowej o nawierzchni akrylowej.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zapisy do dnia 21.09.2018 do godz.16:00 lub do zapełnienia limitów, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie formularze wysłane po tym terminie będą NIEWAŻNE!!
 2. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego ZGODĘ NA UDZIAŁ w Turnieju Tenisa Ziemnego SINGLE 2018.

Lista zgłoszonych zawodników kategorii OPEN:
1. Kacper Matłosz
2. Artur Konopka
3. Mariusz Szczygieł
4. Kamil Ziobro
5. Piotr Rylukowski
6. Dominik Drzał
7. Daniel Stasiowski
8. Konrad Stolarski
9. Marcin Paszek
10. Jacek Matłosz
11. Bartłomiej Martowski
12. Mariusz Kumor
13. Bartosz Zimny
14. Waldemar Sokołowski
15. Szymon Dudek
16. Michał Kozak

Lista Rezerwowa OPEN:
1. Zbigniew Skwierz

Lista zgłoszonych zawodników kategorii +50:
1. Mirosław Konopka
2. Wojciech Górnicki
3. Marian Pietrzyk

V. PROGRAM TURNIEJU

 • 8:30 – losowanie, przygotowanie planu gier,
 • 9:00 – rozpoczęcie gier w turnieju,
 • 11:00 – 14:00 – grill dla uczestników turnieju,

VI. KATEGORIE WIEKOWE:

 • OPEN (max. 16 zawodników)
 • +50 (max. 8 zawodników)

VII. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. System pucharowy lub grupowy w zależności od ilości zgłoszeń.
 2. Rozgrywki pucharowe będą rozgrywane systemem „przegrywający odpada”, w razie zgłoszenia małej ilości zawodników możliwa zmiana systemu na brazylijski lub rozegranie turnieju „pocieszenia” bez podziału na kategorie wiekowe.
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  – super tie-break do 10 pkt.
 4. Punktacja w przypadku rozgrywek grupowych:
  – za zwycięstwo 2:0 w setach – 3 punkty
  – za zwycięstwo 2:1 w setach (po super tie-breaku) – 2 punkty
  – za porażkę 1:2 w setach – 1 punkt
  – za porażkę 0:2 w setach – 0 punktów
 5. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje kolejno:
  a) bilans setów,
  b) bilans gemów (tie-breaki i super tie-break liczone jako pojedyncze gemy),
  c) ilość zdobytych setów,
  d) ilość zdobytych gemów,
  e) dodatkowy mecz (1 set).
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje utratą gema za każdą minutę spóźnienia.
  Dla przykładu: 18 min spóźnienia, to rozpoczęcie meczu dla zawodnika, który nie zdążył się pojawić – od stanu 0:3.
 7. Mecze rozgrywane będą piłeczkami Wilson!!

VIII. KLASYFIKACJA:

 1. W turnieju prowadzona będzie klasyfikacja w dwóch kategoriach wiekowych:
  • OPEN – mężczyźni
  • +50 – mężczyźni
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieniu przez komisję sędziowską po rozegraniu wszystkich meczów turnieju zgodnie z wybranym systemem rozgrywek.
 3. Komisja sędziowska zostanie powołana zarządzeniem w dniu 21.09.2018. Jej zadaniem będzie:
  • ocena wymagań i kryteriów określonych w regulaminie zawodów,
  • rozstrzygnięcie zawodów, poprzez wyłonienie zwycięzców i sporządzenie protokołów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zawodów.

IX. WPISOWE:

Płatne w dzień turnieju tuż przed pierwsza grą:

 • 5 zł – kat. OPEN – osoba niepełnoletnia
 • 30 zł – kat. OPEN – osoba pełnoletnia OPEN
 • 20 zł – kategoria +50

X. NAGRODY:

 1. Puchary otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN, +50 oraz w ewentualnym turnieju “pocieszenia”.
 2.  Nagrody pieniężne otrzymują zdobywcy 3 pierwszych miejsc w kategorii OPEN i +50.
 3. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników kategorii :
  • OPEN: I miejsce (200 zł), II miejsce (150 zł) i III miejsce (100 zł),
  • +50: I miejsce (100 zł), II miejsce (80 zł), III miejsce (50 zł),
 4. Odbiór nagród nastąpi 22 września 2018 r. po zakończeniu zawodów za pokwitowaniem odbioru.
 5. Dyplomy dla wszystkich zawodników.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

DYREKTOR TURNIEJU:
Krzysztof Szaro
email: informatyk@cstr.pl