22-23.07.2023 r. – Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2023

REGULAMIN
Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2023

I. ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie
Powiatowe Centrum, Kultury i Turystyki w Wiśniowej

II. PATRONAT:

Burmistrz Strzyżowa
Starosta Strzyżowski

III. DATA I MIEJSCE TURNIEJÓW:

22-23.07.2023 r. – Boisko do siatkówki plażowej Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

IV. ZGŁOSZENIA :
 1. Do turnieju mogą zgłaszać się zespoły w kategoriach:
  JUNIOR (do 16 lat) – max. 8 par męskich i 4 pary żeńskie
  OPEN max. 8 par męskich i 4 pary żeńskie
 2. W kategorii JUNIOR mogą wziąć udział osoby z rocznika 2007 i młodsze.
 3. Zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie cstr.pl do dnia 20.07.2023 r. lub do zapełnienia limitów.
 4. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym będą zawierać:
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika pełnoletniego,
  – imię i nazwisko, rok urodzenia uczestnika małoletniego oraz imię i nazwisko jego rodzica/opiekuna prawnego, który podpiszę zgodę
  – numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty mailowej rodzica/opiekuna prawnego uczestnika małoletniego lub pełnoletniego kapitana drużyny .
 5. Wszystkie formularze wysłane po zapełnieniu limitu lub po terminach trafią na listę rezerwową!!
 6. Osoby małoletnie muszą przynieść ze sobą podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego zgodę na udział w Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2023.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA – OSOBY MAŁOLETNIA
OŚWIADCZENIE OSOBA PEŁNOLETNIA

LISTA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN:
OPEN męskie:
1. Kielon Rzeszów
2. Ochenduszka/Ruśnica
3. fc po nalewce
4. Kulikowski/Stygar
5. Niewidzom
6. Bambiki

OPEN żeńskie:
1. Puchalska/Chodorowska

2. DF TEAM

JUNIOR męskie:
1. Sztuwa
2. Ochenduszka/Boratyn
3. Kasprzyk/Witko
4. schiza
5. Savinov/Malinowski

JUNIOR żeńskie:
1. ŻYRAFKI

2. Białe wilki
3. Czarne Panter

V. PROGRAM TURNIEJU:

STRZYŻÓW
22.07.2023 r. – Sobota:

9:00 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:30 – rozpoczęcie gier w turnieju w kategorii OPEN,
ok. 18:00 – zakończenie turnieju

23.07.2023 r. – Niedziela:
9:00 – losowanie, przygotowanie planu gier
9:30 – rozpoczęcie gier w turnieju w kategorii Junior,
ok. 18:00 – zakończenie turnieju

Boisko na Ogródku Jordanowskim w Strzyżowie,
Słowackiego 36
38-100 Strzyżów

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
 1. Drużynę tworzy para męska lub żeńska.
 2. W zależności od liczby zgłoszonych zespołów zawody eliminacyjne rozgrywane będą jednym z systemów rozgrywek:
  – brazylijski
  – grupowy
  – pucharowy
 3. Mecze rozgrywane systemem do dwóch wygranych setów.
 4. W przypadku rozgrywek grupowych, za zwycięstwo 2:0 przyznawane jest 3 punkty, za zwycięstwo 2:1 – 2 punkty oraz za porażkę 1:2 – 1 punkt. Walkower przysługuje drużynie której przeciwnik nie stawił się na mecz, lub nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji partnera – wówczas zespół wygrywający otrzymuje 3 pkt. , a przeciwnik 0.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie decyzję o wyborze systemu rozgrywek.
 6. Wszystkie gry rozgrywamy zgodnie z harmonogramem. Spóźnienie na wyznaczony termin meczu powyżej 15 min skutkuje oddanie meczu walkowerem.
VII. KLASYFIKACJA:
 1. W turnieju siatkówki plażowej prowadzona będzie klasyfikacja:
 • pary męskie
 • pary żeńskie
 IX. WPISOWE:

Kategoria JUNIOR – 5 zł

Kategoria OPEN:
zawodnik pełnoletni – 20 zł
zawodnik małoletni – 10 zł

 X. NAGRODY:
 1. Puchary dla najlepszych trzech najlepszych par męskich i żeńskich w każdej z kategorii.
 2. Dyplomy dla czterech najlepszych par męskich i żeńskich w każdej kategorii.
 3. Możliwe drobne upominki dla najlepszych drużyn, uzależnione od chojności sponsorów.
XI. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE:
 1. Boisko:
 • wymiary boiska 16×8 m
 • brak linii środkowej
 • linie wyznaczające boisko to taśmy o szerokości 5-8 cm.
 1. Wysokość siatki mierzona od środka pola gry:
 • 2,35 m – pary męskie
 • 2,15 m – pary żeńskie
 1. Drużyna:
 • składa się z dwóch zawodników,
 • zespół ma obowiązek wskazać kapitana zespołu w formularzu zgłoszeniowym,
 • przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy witają się przy siatce z drużyna przeciwną i dziękują za grę po meczu,
 • kapitan zespołu może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na odpoczynek.
 1. Zasady gry:
 • – gra się: do dwóch wygranych setów do 15 pkt., wygrana drużyna musi posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych zasadach, tyle że do 11 pkt.
 • piłka może być odbita każdą częścią ciała.
 • celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, aby nie upadła we własnym polu gry
 • piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną,
 • zawodnicy mają 5 sek. na wykonanie zagrywki.
 • zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną
  – zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie (z wyjątkiem bloku)
 • wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną
 • w secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry.
 • zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie.
 • przerwa między setami trwa do 120 sek., przerwa na odpoczynek 60 s (zawodnicy mają po 15 sekund na wejście i zejście z boiska.
 • dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie.
 • zawodnicy nie mogą kiwać piłki odbiciem górnym oburącz ,,na palce”.
 • w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników przeciwnych drużyn – nie jest to błędem.
 • dotknięcie siatki jest błędem podczas „akcji z piłką”, przypadkowe dotknięcie siatki włosami nawet podczas „akcji z piłką” nie jest błędem.
 • nie ma błędu ustawienia zawodników i błędu rotacji. Obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku.
 1. Technika odbić:
 • Pierwsze odbicie nie może być odbiciem górnym oburącz – „na palce” (wyjątek: silny atak), zagrywką tenisową, można natomiast odbić dłońmi o zamkniętych palcach (pięść, krawędź lub nasada dłoni) lub innymi częściami ciała
 • Nie wolno atakować (przebijać piłki na stronę przeciwnika) w formie kiwnięcia – odbicia piłki „palcami” jednej ręki. W przypadku ataku „palcami” oburącz jest to dozwolone jedynie, kiedy kierunek odbicia piłki jest prostopadły do linii ramion (zarówno odbicie do przodu jak i do tyłu).
 • Odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, pięścią oraz każdą inną częścią ciała.
 • Wystawienie piłki do ataku w formie odbicia górnego („palcami”) może być również wykonane w wyskoku lub w tył – jeśli jest nienaganne („czyste”).
 • Obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem.
 • Podczas wystawiania wskazane jest krótkie przetrzymanie piłki (przedłużony kontakt z piłką), które w grze na hali uznane byłoby za błąd „piłki rzuconej”.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest:
1. Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 38-100 Strzyżów – reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl) zwane dalej Współadministratorem 1
Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl.
2. Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej z siedzibą pod adresem Wiśniowa 193, 38-124 Wiśniowa – reprezentowane przez Dyrektora Kamila Mendochę (tel./fax 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl) zwane dalej Współadministratorem 2
Dane Inspektora ochrony danych – Marcin Kołodziej, e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
Cele, podstawy prawne przetwarzania
Wspóladministrator 1
 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– przyjęcia zgłoszenia związanego z rejestracją na zasadach opisanych w Regulaminie Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Starosty Strzyżowskiego i Burmistrza Strzyżowa 2023 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć powyższą zgodę, jednakże cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a skutkiem cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej będzie odmowa udziału w zawodach,
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego
w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów,w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki – jako promocja sportu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– przygotowania analizy statystycznej turnieju – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym – poprawę jakości naszych usług i ustalenie zakresu terytorialnego naszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Wspóladministrator 2 będzie przetwarzać Państwa dane w celu:
– nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku w przypadku zamieszczenia i udostępnienia Państwa zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w przypadku gdy stanowią Państwo jedynie szczegół całości imprezy publicznej – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
– organizacji i przeprowadzenia turnieju, wypełnienia obowiązków organizatora zawodów, w tym publikacji listy zawodników/zwycięzców i ich prezentacji, obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach oraz przyznawania nagród – co stanowi wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającym ze Statutu jednostki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu,
w jakim zostały zebrane, a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym hostingodawcom, pracownikom/współpracownikom/wolontariuszom na podstawie upoważnienia w zakresie obowiązków wynikających z obsługi zawodów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych
– usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania
 (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO).
W każdej chwili macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem e-mail: iodo@cstr.pl w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 1, zaś pod adresem e-mail: iod.strzyzow@gmail.com
w przypadku gdy dane przetwarza Współadministrator 2.
Jeżeli nie jesteście Państwo pewni co do tego, który Współadministrator przetwarza Państwa dane, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu jego ustalenia.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
tel. 22 531 03 00).
Kategorie danych oraz źródło danych
Dane w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mali, numeru telefonu, miejscowości którą reprezentujecie –  otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub osoby, która was zgłosiła do udziału w turnieju.
Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zawodach.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy  decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
Przekazywanie danych do państw trzecich
We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże specyfika działania Facebooka i jego międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. System rozgrywek może się zmienić w zależności od ilości zgłoszonych par.
 2. Udział w turnieju jest dobrowolny.
 3. Turniej ma charakter rekreacyjnej gry w siatkówkę plażową.
 4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Sporne sytuacje rozstrzyga sędzia główny.