tlo_gora

test

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Data urodzenia uczestnika "rrrr-mm-dd" (wymagane)

  Wybierz dystans (wymagane)

  2 km5 km10 km

  Adres email (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Klub

  Oświadczenia:

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Biegu Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie do celów związanych z organizacją Biegu Konstytucji 3 Maja, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z pózn. zmian.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych.

  Skip to content
  .