tlo_gora

Formularz Zgłoszeniowy – Bieg TROPEM WILCZYM 2024 W STRZYŻOWIE

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!! DO ZOBACZENIA W NIEDZIELĘ 3 MARCA!!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iod@strzyzow.pl. Dane osobowe są wykorzystywane w celu dokonania zapisu na wydarzenie, wyłonienie zwycięzców, wydanie nagród, kontakt z uczestnikiem, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami (uzasadniony interes prawny administratora),

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zabezpieczenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora),

Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją,  dostawcy poczty e-mail, kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (licząc od końca roku, w którym zebrane zostały dane osobowe),

Przysługuje Państwu następujący katalog praw:
– prawo do dostępu do danych osobowych,
– prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia jego danych osobowych,
– prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności. 
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wpisania na listę uczestników wydarzenia.
  • Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.
Skip to content
.