tlo_gora

Zgłoszenie do Biegu Konstytucji 3 maja 2018 – Dorośli (OPEN)

Imię i nazwisko (wymagane)

Rok urodzenia uczestnika "rrrr" (wymagane)

Wybierz dystans (wymagane)
1 km3 km11 km

Adres email (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Klub

Oświadczenia:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Biegu Konstytucji 3 Maja w Strzyżowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie do celów związanych z organizacją Biegu Konstytucji 3 Maja, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z pózn. zmian.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych związanych z działalnością Gminy Strzyżów oraz Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych.

.